אסיפת הורים פרטנית 

תתקיים ביום שני ט"ז בטבת (24.12.18)

בבית החינוך

מצפים לראותכם!

צוות בית חינוך אריאל

 

 

לוח הודעות